Uniwersalna wycinarka strumieniowa

WATERJET to w dosłownym tłumaczeniu „strumień wody”, ale zarówno w języku angielskim jak i polskim, określenie to używane jest jako nazwa ogólna maszyny (inaczej wycinarki wodnej) i technologii wykorzystującej strumień wody pod wysokim ciśnieniem do dokładnego cięcia materiałów lub czyszczenia powierzchni.

W odróżnieniu do cięcia laserem, gazami czy plazmą, gdzie podczas cięcia produkowane są szkodliwe dla środowiska spaliny oraz mogą powstawać szkodliwe odpady, cięcie wodą jest procesem ekologicznie czystym. Porównując do tradycyjnego cięcia piłą, podczas cięcia wodą nie powstają szkodliwe dla operatora pyły.

W przeciwieństwie do cięcia laserem, gazami czy plazmą, gdzie podczas cięcia wydalane są groźne dla naturalnego środowiska spaliny, oraz mogą powstawać szkodliwe odpady, cięcie wodą jest procesem ekologicznie czystym. W porównaniu do cięcia tradycyjną piłą, podczas cięcia wodą nie wydzielają się szkodliwe dla operatora pyły.

Odpady w postaci zużytego ścierniwa wraz z drobinkami ciętego materiału gromadzą się w pojemniku z wodą, na jego dnie, skąd najczęściej mogą być utylizowane jako gruz na wysypisku komunalnym. Wodaużyta w procesie cięcia, może być odzyskiwana jeśli zastosuje się specjalny system obiegu zamkniętego filtrującego ją na bieżąco. Jednakże zwykle ze względu, że zużywa się jej niewiele (ok. 3l/min), trafia ona po prostu do kanalizacji.

Główną zaletą waterjeta jest możliwość precyzyjnego wycięcia dowolnego kształtu w praktycznie dowolnym materiale o grubości nawet do 30 cm. Podczas gdy frezarki oraz wycinarki laserowe i plazmowe mają dość wąskie zastosowanie, jeden waterjet może zastąpić je wszystkie, a przy tym zapewnić dodatkowe możliwości.

Cięcie wodą to przyspieszony proces erozji pod kontrolą. Czystą wodę (pure waterjet) stosuje się do cięcia gumy, produktów spożywczych, kosmetycznych, czy nawet pianki i papieru. W pozostałych zastosowaniach woda nadaje jedynie prędkość i mieszana jest z garnetem (twardym materiałem ściernym)pozwalającym przeciąć najtwardsze materiały. Dlatego też czasem spotykamy określenie „abrazyjne cięcie wodą” (abbrasive waterjet), które zaznacza znaczenie ścierniwa.

Comments are closed.